ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Хотел Cota1110, село Бели Искър, е насочен да осигури комфортно и приятно пребиваване на нашите гости.

За да гарантираме това, моля да имате предвид следната обща информация при ползване на нашите хотелски услуги:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • Тези правила са разработени на базата на действащото българско законодателство.

 • На територията на хотела работи система за видеонаблюдение (с изключение на тоалетните и хотелските стаи) с цел осигуряване сигурността на своите гости. Записите се използват само и единствено за описаната цел и не се предават или предоставят на трети лица, освен ако не бъдат поискани от органите на реда.

 • Ползвайки услугите на хотела, Вие се съгласявате с видеонаблюдението;

 • Хотел Cota1110 гарантира на своите гости опазване на конфиденциалността на предоставената информация и личните данни;

 • Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на онези гости, които нарушават правилата и не спазват политиката на хотела без да носи отговорност за възстановяване на суми или обезщетение.

ПРАВИЛА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПРЕБИВАВАНЕ В ХОТЕЛА

 • При пристигане в хотела гостът е длъжен да представи личен документ за регистрация(лична карта или паспорт). Гости, които не представят документ за самоличност на рецепция, не могат да бъдат настанявани в хотела;

 • При регистрация, гостите трябва да заплатят цялата сума за своя престой; 

 • В хотелските помещения не се допуска пребиваване на лица, които не са регистрирани;

 • Гостите на хотела трябва да пазят тишина през нощните часове (от 22:00 до 08:00 часа) и през следобедните часове (от 14:00 до16:00 часа);

 • Оборудването на всяка стая се проверява преди настаняване и след напускане;

 • Не е позволено изнасяне на имущество от хотела (хавлии, кърпи, халати, инвентар, посуда и др.);

 • При констатирана липса или щета на предоставено за ползване хотелско имущество, неговата стойност ще се начисли към Вашата сметка;

 • Забравени от гостите вещи се пазят до 1 месец, като куриерските разходи за връщането им са за сметка на техните собственици.

Настаняване/напускане на стаите:

 • Настаняването в хотела е след 14:00 ч., а освобождаването на ползваната стая – най-късно до 12:00 ч.

 • В случай на късно пристигане, след 18:00 ч., моля да ни информирате.

 • При желание за по-късно освобождаване на ползваната стая, е необходимо да поискате съгласие и потвърждение от Рецепция, че е възможно срещу заплащане.

 • Освобождаване на стаята не по-късно от 16:00 ч. – доплащат се 30% от стойността на ползваното помещение.

 • Освобождаване на стаята след 16:00 ч. (без нощувка) – доплащат се 50% от стойността на ползваното помещение.

Работни часове на ресторанта:

 • В ресторанта закуската се сервира от 08-10 ч., като за обед и вечеря можете по всяко време да се насладите на вкусно приготвената храна до 22.00 ч.

Забранено е внасянето/изнасянето на храна и напитки в/от ресторанта и в/от релакс лаунджа на хотела.

Почистване на стаите:

 • Стаите се почистват всеки ден от 08:30 до 16:00 ч.

 • Ако има поставена табелка “Не безпокойте” до 15:00 стаята ще бъде почистена на следващия ден. Ако имате нужда от нещо след 17:00 часа, моля попитайте на Рецепция.

Минибар:

 • Във всяка стая има минибар, който се презарежда всеки ден.

 • Консумацията от минибара се заплаща по обявения ценоразпис на Рецепция при напускане.

Сейф:

 • Съхранявайте Вашите ценности и пари в сейфа, намиращ се във Вашата хотелска стая;

 • Хотелът не носи отговорност за вещи, които не се прибрани за съхранение в сейфа;

 • За вещи, оставени в стаята или на територията на хотела, отговорност носи гостът.

Домашни любимци:

 • Допускането на домашни любимци на територията на Хотел Cota1110 не е желателно.

Паркинг:

 • Хотелът разполага с безплатни външни неохраняеми паркоместа;

 • Паркоместа не могат за бъдат резервирани;

 • Хотелът не носи отговорност за нанесена щета върху автомобил на територията на откритите паркинги, но ако е възможно, ще помогне за разрешаване на казуса.

Ски гардероб:

 • Хотелът осигурява безплатно ски гардероб за собствено оборудване.

 • Хотелът не носи отговорност за нанесена щета или липса на ски оборудване;

 • Не е разрешено съхраняването на ски оборудване в стаите и преминаването със ски обувки през общите части на хотела.

С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В ХОТЕЛА СЕ ЗАБРАНЯВА:

Пушенето в стаите и във всички закрити помещения на Хотел Cota1110, село Бели Искър. При констатирано нарушение към сметката на стаята ще бъде добавена такса в размер на 250 лева за допълнително почистване;

 • Предостявянето на ключ/картата от стаята на странични лица;

 • На територията на хотела е строго забранено внасянето на всякакъв вид опасни за здравето и безопасността запалителни, взривни, токсични, радиоактивни и други подобни вещества и предмети.

 • Съхраняването в стаите на материали и/или предмети, опасни за здравето и живота на околните;

 • Изнасянето и преместването на мебели и оборудване от стаите;

 • Нарушаването на общоприетите норми на поведение, агресивното поведение и/или действия, застрашаващи здравето и имуществото на околните;

 • Повреждането на имущество на хотела;

 • Паркирането на автомобили на входа и изхода на хотела, както и по начин, който блокира движението.

Хотелът не поема отговорност за услуги, предоставени от трети лица/страни на гостите.

Лични данни, събирани от гостите на Хотел Cota1110:

 • Хотел Cota1110, в качеството си на Администратор на лични данни, събира данни, които са предоставени от гостите на хотела в процеса на тяхната регистрация и настаняване в хотела;

 • Хотелът събира лични данни, които са описани в чл. 116, ал.2 от Закона за Туризма и в съответствие със задължението, обектите извършващи хотелиерска дейност да водят регистър на настанените туристи. Данните, които се събират са: име, презиме, фамилия, ЕГН, номер на лична карта, националност, дата на раждане, пол;

 • Допълнителните данни, които хотелът събира са: адрес, телефонен номер и електронна поща. Данните се използват за контакт с госта, за да бъде потвърдена неговата резервация или в случай на нужда, той да бъде информиран, ако са настъпили промени. При настаняване се попълва регистрационна форма, в която се изисква и регистрационен номер на автомобила с цел по-бързо разрешаване на евентуални казуси възникнали на територията на паркинга на хотела;

 • При резервация през уебсайта на хотела, гостът попълва своите име, фамилия, електронна поща, телефонен номер.

 • Категориите лични данни, които се събират, са само лични данни без чувствителна информация за гостите, според дефинициите, описани в Регламент 2016/679 на европейския парламент.

 • Хотелът не предлага и не предоставя достъп до данните на гостите си на трети страни (физически лица, търговски дружества, чуждестранни организации и др.) и прилага съвременни и технологични мерки за защита на личните данните, предоставени от своите гости.

 • Хотелът предоставя достъп до личните данни единствено за предвидените в закона случаи:

 • Информация, поискана от длъжностни лица и/или държавни органи, които според действащото законодателство могат да изискват такава информация;

 • В случаите за опазване на националната сигурност или за отбраната на страната.

 • Част от данните се предоставят на следните организации:

 • Община – всеки хотелиер е задължен да изпраща месечна справка до общината, в която се намира;

 • Полиция – имената на гостите, в случай на настанени чуждестранни гости, граждани, които не са от ЕС, ЕИО, Швейцария и Великобритания;

 • Национален Статистически Институт за статистически цели.

Хотелиерът си запазва правото едностранно да променя настоящата Политика на хотела, структурата и съдържанието на своя уебсайт, както и да прекратява достъпа до него по всяко време, за което не е длъжен да уведомява Потребителя.

За нас е чест и отговорност, да се погрижим за Вашия комфорт и да се запознаете с богатата природа и културно-историческо наследство на региона, с традициите и ценностите на Рила и Пирин.

Ще се радваме да бъдете наш гост.

Очакваме Ви!